SOFTINO

phƯƠng phÁp dỊch thuẬt cƠ bẢn

Chuyên mục: Bài Viết

Photo

PHƯƠNG PHÁP DỊCH THUẬT CƠ BẢN

7 Phương Pháp Dịch Thuật Cơ Bản 1. BORROWING TECHNIQUE (PHƯƠNG PHÁP DỊCH VAY MƯỢN) Vay mượn là một kỹ thuật dịch thuật liên quan đến việc sử dụng cùng một từ hoặc trạng thái biểu cảm trong văn bản gốc và văn bản đích. Trong trường hợp để lấp một khoảng trống về ngữ […]Photo

TƯ DUY LOGIC

Hôm nay như thường lệ mình mở youtube lên xem có gì hay không? Mình lướt lướt ngang dọc một lúc thì thấy video của Giang ơi về tư duy logic? Bản thân mình tự nhận vốn không phải là người thiên về tư duy logic cũng như lý trí nên ấn vào và xem […]Softino With Awesome Colors