SOFTINO

một số câu thành ngữ, tục ngữ được sử dụng phổ biến trong tiếng anh

Lưu trữ

Một số câu thành ngữ, tục ngữ được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác: Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy Money is a good servant but […]

Một số câu thành ngữ, tục ngữ được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác:
  1. Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy
  2. Money is a good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
  3. The grass are always green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ
  4. Once bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong
  5. When in Rome (do as the Romans do): Nhập gia tùy tục
  6. Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách
  7. A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
  8. No rose without a thorn: Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
  9. Save for a rainy day: Làm khi lành để dành khi đau
  10. It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
  11. Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
  12. Still waters run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
  13. Men make houses, women make homes: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
  14. East or West, home is best: Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)
  15. Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
  16. Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm
  17. Money makes the mare go: Có tiền mua tiên cũng được
  18. Like father, like son: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
  19. Beauty is in the eye of the beholder: Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng
  20. The die is cast: Bút sa gà chết
  21. Two can play that game: Ăn miếng trả miếng
  22. Love is blind: Tình yêu mù quáng
  23. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
  24. Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim
  25. All work and no play makes Jack a dull boy: Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một người nhàm chán
  26. The more the merrier: Càng đông càng vui
  27. Time is money: Thời gian là tiền bạc
  28. The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
  29. Walls have ears: Tai vách mạch dừng
  30. Everyone has their price: Mỗi người đều có giá trị riêng
  31. You’re only young once: Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
  32. No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn
  33. One swallow doesn’t make a summer: Một con én không làm nổi mùa xuân
  34. A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt
  35. A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề
  36. Barking dogs seldom bite: Chó sủa là chó không cắn
  37. Beauty is only skin deep: Cái nết đánh chết cái đẹp
  38. Calamity is man’s true touchstone: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
  39. Catch the bear before you sell his skin: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
  40. Diamond cuts diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
  41. Diligence is the mother of success: Có công mài sắt có ngày nên kim
  42. Every bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
  43. Far from the eyes, far from the heart: Xa mặt cách lòng
  44. Fine words butter no parsnips: Có thực mới vực được đạo
  45. Give him an inch and he will take a yard: Được voi, đòi tiên
  46. Grasp all, lose all: Tham thì thâm
  47. Habit cures habit: Lấy độc trị độc
  48. Haste makes waste: Dục tốc bất đạt
  49. Robbing a cradle: Trâu già gặm cỏ non
  50. Raining cats and dogs: Mưa như trút nước
  51. A stranger nearby is better than a far away relative: Bán bà con xa mua láng giềng gần
  52. Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are: Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
  53. Time and tide wait for no man: Thời gian có chờ đợi ai bao giờ
  54. Silence is golden: Im lặng là vàng
  55. Don’t judge a book by its cover: Đừng trông mặt mà bắt hình dong
  56. The tongue has no bone but it breaks bone: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
  57. A wolf won’t eat wolf: Hổ dữ không ăn thịt con
  58. Don’t put off until tomorrow what you can do today: Việc hôm nay chớ để ngày mai

Bình Luận


Gửi Phản Hồi

Softino With Awesome Colors