Một số câu thành ngữ, tục ngữ được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh

8 Tháng Hai, 2020

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác: Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy Money is a good servant but […]

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác:
  1. Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy
  2. Money is a good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
  3. The grass are always green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ
  4. Once bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong
  5. When in Rome (do as the Romans do): Nhập gia tùy tục
  6. Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách
  7. A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
  8. No rose without a thorn: Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
  9. Save for a rainy day: Làm khi lành để dành khi đau
  10. It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
  11. Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
  12. Still waters run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
  13. Men make houses, women make homes: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
  14. East or West, home is best: Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)
  15. Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
  16. Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm
  17. Money makes the mare go: Có tiền mua tiên cũng được
  18. Like father, like son: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
  19. Beauty is in the eye of the beholder: Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng
  20. The die is cast: Bút sa gà chết
  21. Two can play that game: Ăn miếng trả miếng
  22. Love is blind: Tình yêu mù quáng
  23. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
  24. Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim
  25. All work and no play makes Jack a dull boy: Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một người nhàm chán
  26. The more the merrier: Càng đông càng vui
  27. Time is money: Thời gian là tiền bạc
  28. The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
  29. Walls have ears: Tai vách mạch dừng
  30. Everyone has their price: Mỗi người đều có giá trị riêng
  31. You’re only young once: Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
  32. No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn
  33. One swallow doesn’t make a summer: Một con én không làm nổi mùa xuân
  34. A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt
  35. A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề
  36. Barking dogs seldom bite: Chó sủa là chó không cắn
  37. Beauty is only skin deep: Cái nết đánh chết cái đẹp
  38. Calamity is man’s true touchstone: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
  39. Catch the bear before you sell his skin: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
  40. Diamond cuts diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
  41. Diligence is the mother of success: Có công mài sắt có ngày nên kim
  42. Every bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
  43. Far from the eyes, far from the heart: Xa mặt cách lòng
  44. Fine words butter no parsnips: Có thực mới vực được đạo
  45. Give him an inch and he will take a yard: Được voi, đòi tiên
  46. Grasp all, lose all: Tham thì thâm
  47. Habit cures habit: Lấy độc trị độc
  48. Haste makes waste: Dục tốc bất đạt
  49. Robbing a cradle: Trâu già gặm cỏ non
  50. Raining cats and dogs: Mưa như trút nước
  51. A stranger nearby is better than a far away relative: Bán bà con xa mua láng giềng gần
  52. Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are: Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
  53. Time and tide wait for no man: Thời gian có chờ đợi ai bao giờ
  54. Silence is golden: Im lặng là vàng
  55. Don’t judge a book by its cover: Đừng trông mặt mà bắt hình dong
  56. The tongue has no bone but it breaks bone: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
  57. A wolf won’t eat wolf: Hổ dữ không ăn thịt con
  58. Don’t put off until tomorrow what you can do today: Việc hôm nay chớ để ngày mai