Một số cách diễn đạt ‘đói’

21 Tháng Bảy, 2020

Ngoài từ “hungry”, thầy Quang Nguyen giới thiệu thêm hai cách diễn đạt khác trong tiếng Anh để mô tả “đói”, giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn.