‘Tham quan’ tiếng Anh là gì?

25 Tháng Mười Một, 2020

Thầy Quang Nguyen giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm từ chỉ chuyến tham quan trong tiếng Anh.