Tuần lễ sầu riêng Việt Nam tại Úc – “Mua sầu riêng trúng thưởng”

21 Tháng Bảy, 2020

Từ năm ngoái, sầu riêng Việt Nam được Thương vụ đưa vào danh sách trọng tâm xúc tiến tại Úc. Qua khảo sát tại Úc, sầu riêng là loại quả phù hợp tiêu dùng đông lạnh, hoàn toàn có thể thay thể quả tươi vốn phải đàm phán mở cửa. Sầu riêng là loại quả có giá trị cao, đặc trưng.