Giáo dục mầm non bàn về bữa ăn bán trú và công tác phối hợp

25 Tháng Mười Một, 2020

Ngày 30/10, Bộ GDĐT khai mạc Hội thảo Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non. Đây được xem là hai vấn đề đặc biệt quan trọng của giáo dục mầm non (GDMN).