Dịch Thuật Apollo tham gia chương trình tự nguyện google translate

28 Tháng Bảy, 2019

Có thể bạn chưa biết, bạn sử dụng Google Translate là bạn tạo cơ hội cho Google Translate học hỏi thêm từ vực, Google Translate có những giải thuật hay được gọi là những thuật toán đang được sử dụng trong lĩnh vực Deep learning hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo Rất thú […]

Có thể bạn chưa biết, bạn sử dụng Google Translate là bạn tạo cơ hội cho Google Translate học hỏi thêm từ vực,

Google Translate có những giải thuật hay được gọi là những thuật toán đang được sử dụng trong lĩnh vực Deep learning hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo

Rất thú vị để nói rằng, chúng tôi và bạn đều đang tham gia vào việc đào tạo và xây dựng một google translate ngày càng tốt hơn, khi bạn hỏi google từ này là gì nói sẽ nói cho bạn những gì nó biết và nó lại ghi nhận từ những người khác.

Quá trình ghi nhận được lặp đi lặp lại dự trên những đánh giá thường dùng google sẽ cho bạn biết tỷ lệ hay dùng và ý nghĩa của tự vựng nhiều hơn.