Tuyển cộng tác viên – tháng 7 – 2019

28 Tháng Bảy, 2019

Chúng tôi cần tuyển các bạn công tác viên dịch sách, dịch tài liệu, không yêu cầu đến công ty, làm việc nhà nhận tài liệu qua email, scan fax…

Chúng tôi cần tuyển các bạn công tác viên dịch sách, dịch tài liệu, không yêu cầu đến công ty, làm việc nhà nhận tài liệu qua email, scan fax…