Cách nói ‘giá cả tăng nhanh’ trong tiếng Anh

14 Tháng Tám, 2020

Thay vì sử dụng từ ‘increase’, cô Moon Nguyen chỉ ra cách diễn đạt tự nhiên hơn khi nói về việc giá cả tăng nhanh.

Cách nói 'giá cả tăng nhanh' trong tiếng Anh

 
 

Moon Nguyen