Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng: Đổi mới mạnh mẽ để thực hiện sứ mạng

14 Tháng Tám, 2020

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đổi mới căn bản, toàn diện nhằm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả, gia tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ đỉnh cao, hoàn thành sứ mạng và tầm nhìn trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á.