‘By trade’ là gì?

11 Tháng Mười Một, 2020

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen đưa ra câu ‘He is an electrician by trade’, bạn có biết ‘by trade’ nghĩa là gì?