Cách diễn đạt ‘cho leo cây’

8 Tháng Chín, 2020

Cô Moon Nguyen giới thiệu cụm từ mô tả việc cho ai đó leo cây trong tiếng Anh giúp bạn ghi điểm khi giao tiếp tiếng Anh.