Cách nói ‘bỏ lỡ cơ hội’

8 Tháng Chín, 2020

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen hướng dẫn cách đọc cụm từ diễn đạt việc “bỏ lỡ cơ hội”.