Một số câu thành ngữ, tục ngữ được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh

8 Tháng Hai, 2020

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác: Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy Money is a good servant but […]

có bao giờ bạn hoang mang và cảm thấy khó hiểu với câu “raining cats and dogs”: mưa mèo và chó!? thực ra nó có nghĩa là “mưa nặng hạt”, sau đây là một số thành ngữ, tục ngữ khác:
    1. Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy
    2. Money is a good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
    3. The grass are always green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ
    4. Once bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong
    5. When in Rome (do as the Romans do): Nhập gia tùy tục
    6. Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách
    7. A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
    8. No rose without a thorn: Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
    9. Save for a rainy day: Làm khi lành để dành khi đau
    10. It’s an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
    11. Don’t trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
    12. Still waters run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
    13. Men make houses, women make homes: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
    14. East or West, home is best: Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)
    15. Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
    16. Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm
    17. Money makes the mare go: Có tiền mua tiên cũng được
    18. Like father, like son: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
    19. Beauty is in the eye of the beholder: Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng
    20. The die is cast: Bút sa gà chết
    21. Two can play that game: Ăn miếng trả miếng
    22. Love is blind: Tình yêu mù quáng
    23. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
    24. Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim
    25. All work and no play makes Jack a dull boy: Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một người nhàm chán
    26. The more the merrier: Càng đông càng vui
    27. Time is money: Thời gian là tiền bạc
    28. The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
    29. Walls have ears: Tai vách mạch dừng
    30. Everyone has their price: Mỗi người đều có giá trị riêng
    31. You’re only young once: Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
    32. No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn
    33. One swallow doesn’t make a summer: Một con én không làm nổi mùa xuân
    34. A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt
    35. A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề
    36. Barking dogs seldom bite: Chó sủa là chó không cắn
    37. Beauty is only skin deep: Cái nết đánh chết cái đẹp
    38. Calamity is man’s true touchstone: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
    39. Catch the bear before you sell his skin: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
    40. Diamond cuts diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
    41. Diligence is the mother of success: Có công mài sắt có ngày nên kim
    42. Every bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
    43. Far from the eyes, far from the heart: Xa mặt cách lòng
    44. Fine words butter no parsnips: Có thực mới vực được đạo
    45. Give him an inch and he will take a yard: Được voi, đòi tiên
    46. Grasp all, lose all: Tham thì thâm
    47. Habit cures habit: Lấy độc trị độc
    48. Haste makes waste: Dục tốc bất đạt
    49. Robbing a cradle: Trâu già gặm cỏ non
    50. Raining cats and dogs: Mưa như trút nước
    51. A stranger nearby is better than a far away relative: Bán bà con xa mua láng giềng gần
    52. Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are: Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
    53. Time and tide wait for no man: Thời gian có chờ đợi ai bao giờ
    54. Silence is golden: Im lặng là vàng
    55. Don’t judge a book by its cover: Đừng trông mặt mà bắt hình dong
    56. The tongue has no bone but it breaks bone: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
    57. A wolf won’t eat wolf: Hổ dữ không ăn thịt con
    58. Don’t put off until tomorrow what you can do today: Việc hôm nay chớ để ngày mai