TÊN GỌI CÁC LUẬT CỦA VN TRONG TIẾNG ANH

16 Tháng Ba, 2020

Việt Nam mình chắc có cả trăm luật ấy nhỉ, có nhiều luật đặc biệt không biết có bạn nào biết không nhỉ?    1. Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Law on religion and folk belief   2. Luật đấu giá tài sản: Law  on Property Auction   3. Luật điều ước quốc tế: Law on treaties   4. […]

Việt Nam mình chắc có cả trăm luật ấy nhỉ, có nhiều luật đặc biệt không biết có bạn nào biết không nhỉ? 

 

1. Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Law on religion and folk belief

 

2. Luật đấu giá tài sản: Law  on Property Auction

 

3. Luật điều ước quốc tế: Law on treaties

 

4. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Law on Export and import duties

 

5. Luật tiếp cận thông tin: Law access to information

 

6. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: Law professional servicemen and women, national defense workers and officials

 

7. Luật trưng cầu ý dân: Law on referendum

 

8. Luật phí và lệ phí: Law fees and charges

 

9. Luật khí tượng thủy văn: Law Hydrometeorology

 

10. Luật thống kê: Law on statistics

 

11. Luật an toàn thông tin mạng: Law on Cyberinformation Security

 

12.  Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Law Natural resources and environment of sea and islands

 

13. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Law on election of deputies to the National Assembly and People’s Councils

 

14. Luật an toàn, vệ sinh lao động: Law on occupational safety and hygiene

 

15. Luật Kiểm toán nhà nước: Law State audit office of Vietnam

 

16. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Law promulgation of legislative documents

 

17. Luật tổ chức chính quyền địa phương: Law organizing the local Government

 

18. Luật thú y: Law on veterinary medicine

 

19. Luật nghĩa vụ quân sự: Law on military service

 

20. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Law Vietnamese Fatherland front

 

21. Luật Công an nhân dân: Law on the People’s public security Forces

 

22. Luật Giáo dục nghề nghiệp: Law on vocational education

 

23. Luật Kinh doanh bất động sản: Law on real estate trading

 

24. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân: Law on organization of People’s Procuracies

 

25. Luật tổ chức Tòa án nhân dân: Law on organization of People’s Courts

 

26. Luật Căn cước công dân: Law on Citizen identification

 

27. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Law on thrift practice and waste combat

 

28. Luật tiếp công dân: Law on reception of citizens