TÊN GỌI CÁC LUẬT CỦA VN TRONG TIẾNG ANH (P.2)

26 Tháng Ba, 2020

Xin chào mọi người, hôm trước ad đã đăng một số các tên luật Việt Nam trong tiếng Anh. Hôm nay mình xin phép bổ sung tiếp (thực tế thì số lượng Luật của VN cũng khá đa dạng nên bài viết sẽ chia thành nhiều phần để mọi người tiện xem xét) 😀 29. […]

Xin chào mọi người, hôm trước ad đã đăng một số các tên luật Việt Nam trong tiếng Anh. Hôm nay mình xin phép bổ sung tiếp (thực tế thì số lượng Luật của VN cũng khá đa dạng nên bài viết sẽ chia thành nhiều phần để mọi người tiện xem xét) 😀

29. Luật Đầu tư công: Law on public investment

 

30. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Law entry, exit, transit, and residence of foreigners in Vietnam

 

31.  Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật: Law on plant protection and quarantine

 

32.  Luật phòng, chống thiên tai: Law on natural disaster prevention and control

 

33.  Luật phòng, chống khủng bố: Law on the Anti-Terrorism

 

34.  Luật dự trữ quốc gia: Law on the national reserve

 

35.  Luật tài nguyên nước: Law on water resources

 

36. Luật Công đoàn: Law on trade union

 

37. Luật xử lý vi phạm hành chính: Law on handling administrative violations

 

38. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật: Law on legal popularization and education

 

39. Luật giám định tư pháp: Law on judicial expertise

 

40. Luật phòng, chống rửa tiền: Law prevention of money laundering

 

41. Luật giáo dục đại học: Law on higher education

 

42. Luật Bảo hiểm tiền gửi: Law on deposit insurance

 

43. Luật Cơ yếu: Law on Cipher

 

44. Luật lưu trữ: Law on Archives

 

45. Luật tố cáo: Law on Denunciations

 

46. Luật phòng, chống mua bán người: Law on Human Trafficking Prevention and Combat

 

47. Luật kiểm toán độc lập: Law on independent audit

 

48. Luật viên chức: Law on Public Employees

 

49. Luật người khuyết tật: Law on persons with disabilities

 

50. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Law on non-agricultural land use tax