Nói ‘cái thang’ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?

11 Tháng Mười Một, 2020

Tiếng Anh có nhiều từ mang nghĩa chỉ cái thang như “ladder”, “stairs”, “steps”, “elevator”, thầy Quang Nguyen sẽ hướng dẫn bạn cách đọc và dùng cho đúng.