Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

14 Tháng Tám, 2020

Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.