Khu vực Tây Phi cung cấp 7% bột cá thế giới

11 Tháng Mười Một, 2020

Theo báo cáo của Tổ chức Changing Markets của Hà Lan, bột cá và dầu cá (fishmeal and fish oil/FMFO) chủ yếu được sử dụng trong thức ăn của ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Các nước Tây Phi sản xuất 7% bột cá trên thế giới.