Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020

19 Tháng Tám, 2020

Sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ ngành, chiều ngày 14 tháng 8 năm 2020, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 tổ chức Phiên đấu giá với phương châm công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp…