Thêm một nhà máy Việt Nam được cấp mã giao dịch xuất khẩu sản phẩm sữa sang Trung Quốc

8 Tháng Chín, 2020

Ngày 27/7/2020, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo tiếp tục cấp Mã giao dịch cho phép 01 Nhà máy của Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc.