Nghĩa từ ‘Go-getter’ và ‘Quitter’

11 Tháng Mười Một, 2020

Cô Moon Nguyen hỏi “Are you a go-getter or a quitter”, trong đó ‘go-getter’ và ‘quitter’ mang nghĩa trái ngược nhau, bạn có hiểu nghĩa của câu.