‘A good read’ nghĩa là gì?

18 Tháng Bảy, 2020

Liệu bạn có hiểu nghĩa câu ‘The book is a good read’? Hãy nghe phần giải thích và hướng dẫn phát âm từ cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen.