Cách nói ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’

7 Tháng Tám, 2020

Bạn có biết câu tiếng Anh có nghĩa “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”? Thầy Quang Nguyen sẽ giới thiệu cách diễn đạt này.

Cách nói 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã'

 
 

Quang Nguyen