Nói ‘thử việc’ thế nào cho đúng?

25 Tháng Mười Một, 2020

Cô Moon Nguyen sẽ dạy bạn cách phát âm và đặt câu với cụm từ “thử việc” thông qua câu “As a new employee, I will be on a probation for 3 months”.