Sắp diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan

25 Tháng Mười Một, 2020

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ 12-15/11/2020. Trước đó, các Hội nghị Bộ trưởng phụ trách các trụ cột Cộng đồng ASEAN, cuộc họp trù bị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM), các quan chức cao cấp Kinh tế ASEAN (SEOM), Hội nghị…