Bản tin giáo dục – Số 44

27 Tháng Tư, 2021

Bản tin Giáo dục số 44 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Phát động Chương trình Điều ước cho em; Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021; Ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2021.