Hướng dẫn giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2020-2021

18 Tháng Chín, 2020

Ngày 7/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3431/BGDĐT-GDCTHSSV gửi các Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.