Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam

27 Tháng Tư, 2021

Chiều 31/3, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035”.