Loading...

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT CHUẨN ĐỂ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH CHÍNH XÁC

Dịch thuật không phải là dịch vụ xa lạ đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Để đảm bảo tài liệu sử dụng nội bộ hoặc giao dịch với khách hang đảm bảo tính chuyên nghiệp và chính xác, doanh nghiệp cần thuê ngoài nhân sự chuyên môn thông thạo ngoại ngữ để xử lý tài liệu.

Do đâu một Công ty doanh nghiệp uy tín có thể đảm bảo tài liệu của doanh nghiệp được chuyển ngữ chính xác 100%? Câu trả lời nằm ở quy trình dịch thuật được kiểm soát chặt chẽ bởi các nhân sự lành nghề.

Dưới đây là quy trình dịch thuật 7 bước tại dịch thuật Apollo đạt chuẩn ISO 9001:2015

1- Nhận thông tin dự án:

Nhân sự phụ trách nhận thông tin yêu cầu của khách hang, tiến hành phân tích sơ bộ tài liệu, thuật ngữ chuyên ngành. Ở bước này, nhân sự có thể làm báo giá gửi khách tham khảo và đi đến thỏa thuận dịch thuật.

quy trình dịch thuật Apollo

Quản lý dự án lựa chọn Biên dịch viên phù hợp với dự án. Người biên dịch ngoài thông thạo ngoại ngữ, cần phù hợp các yêu cầu kinh nghiệm xử lý tài liệu.

2- Chuẩn bị biên dịch:

Người được phân công nắm bắt nội dung nhiệm vụ của mình, đọc tài liệu, xác định chuyên ngành và ước lượng thời gian hoàn thành, phân bổ thời gian cho hợp lý. Nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần thay đổi sẽ trao đổi với người phụ trách dự án.

CTV sẽ tạo bảng thuật ngữ và gửi cho nhân viên dự án. Người chịu trách nhiệm hiệu đính sẽ thông qua bảng thuật ngữ của cộng tác viên.

3- Chuyển dịch:

Người dịch sử dụng các phần mềm dịch thuật CAT tools, Trados,…

Người dịch sử dụng các từ trong bảng thuật ngữ, tiến hành dịch tài liệu theo đúng tiến độ được giao. Trong quá trình dịch, nếu có vấn đề gì, cần kịp thời trao đổi với trưởng dự án hoặc Hiệu đính viên để tìm biện pháp giải quyết.

Sau khi dịch xong, người dịch tự đọc và kiểm tra lại, chỉnh sửa các lỗi về câu từ, ngữ pháp, chính tả,…

Quản lý dự án sẽ chuyển bản dịch cho người phụ trách hiệu đính.

4- Hiệu đính (Edit)

Người được phân công hiệu đính sẽ tiến hành đọc và kiểm tra tính phù hợp của bản dịch so với yêu cầu của dự án và so với tài liệu gốc, kiểm tra về mặt thuật ngữ sử dụng, từ ngữ, ngữ pháp, tính nhất quán, chính tả…

Người hiệu đính trực tiếp sửa hoặc hướng dẫn người dịch sửa các lỗi được nêu ra.

Quản lý dự án sẽ chuyển Bản hiệu đính sang bước tiếp theo.

5- Hiệu đính chuyên ngành (Proofread)

Người được phân công thẩm định đọc và kiểm tra về mặt thuật ngữ chuyên ngành sử dụng trong bản dịch.

Người thẩm định trực tiếp sửa hoặc hướng dẫn người dịch sửa các lỗi được nêu ra.

6- Định dạng tài liệu (Format)

Chuyên viên DTP (Chế bản điện tử) sẽ định dạng bản dịch theo định dạng bản gốc (hoặc theo yêu cầu của khách hàng).

7- Kiểm tra lần cuối

Quản lý dự án đọc và kiểm tra lần cuối tính phù hợp của bản dịch so với tài liệu gốc, kiểm tra về mặt thuật ngữ sử dụng, từ ngữ, ngữ pháp, tính nhất quán, chính tả, định dạng văn bản… Sau đó chuyển trưởng phòng kiểm tra xác nhận.

Sau khi đã kiểm tra xong, tài liệu hoàn chỉnh sẽ được giao cho khách hang. Khách hang đánh giá bản dịch và phản hồi.

image 5

Với 7 bước quy trình dịch thuật như trên, bản dịch của doanh nghiệp được xử lý và chuyển đánh giá có ít nhất 4 nhân sự phụ trách để đảm bảo chính xác 100%.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chủ quan giao tài liệu cho nhân việc inhouse thông thạo ngoại ngữ hoặc CTV làm việc tự do. Đối chiếu với một quy trình chuẩn chỉnh của Đơn vị dịch thuật uy tín như trên, chắc hẳn không khó để đánh giá đâu là nơi đáng để đặt niềm tin hơn.

Doanh nghiệp muốn đảm bảo chất lượng của tài liệu chuyển ngữ thì cần làm việc với một Công ty dịch thuật uy tín như dịch thuật Apollo. Doanh nghiệp phần lớn lựa chọn các bên thứ ba khác do chi phí thấp, tuy nhiên, xét đến bài toán kinh tế, giao tài liệu cho công ty dịch thuật hạn chế tối đa rủi ro mà bạn có thể thiệt hại nhiều hơn khi gặp sai sót trong bản dịch.

Bạn cần hỗ trợ?