Loading...

Các Trường Hợp Miễn Công Chứng Hợp Đồng

Công chứng là một quy trình pháp lý quan trọng nhằm xác nhận tính chính xác, trung thực của các giao dịch và văn bản, đảm bảo tính pháp lý và tránh tranh chấp sau này. Tuy nhiên, không phải mọi loại hợp đồng đều bắt buộc phải công chứng. Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép miễn công chứng nhằm đơn giản hóa quy trình và giảm bớt chi phí cho các bên tham gia giao dịch. Bài viết này, Dịch thuật công chứng Apollo sẽ đi sâu vào các trường hợp miễn công chứng hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Khái niệm công chứng hợp đồng

Công chứng là hành vi pháp lý công của công chứng viên nhằm xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự, các văn bản khác hoặc bản sao từ bản chính. Công chứng hợp đồng là một thủ tục pháp lý nhằm đảm bảo rằng hợp đồng đó được lập và ký kết một cách hợp pháp, có giá trị pháp lý cao và được bảo vệ trước pháp luật.

2. Lợi ích của việc công chứng hợp đồng

Công chứng hợp đồng mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên: Khi một hợp đồng được công chứng, các bên tham gia sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lợi của mình nếu xảy ra tranh chấp.
 • Tăng tính minh bạch và tin cậy: Công chứng giúp xác minh tính chính xác và trung thực của các thông tin trong hợp đồng, tăng cường sự tin tưởng giữa các bên.
công chứng hợp đồng
 • Ngăn ngừa tranh chấp: Công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của các điều khoản trong hợp đồng, giúp ngăn ngừa những tranh chấp có thể phát sinh từ các điều khoản mâu thuẫn hoặc không rõ ràng.

3. Các trường hợp miễn công chứng hợp đồng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhiều trường hợp các hợp đồng được miễn công chứng. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt gánh nặng chi phí cho các bên. Dưới đây là các trường hợp cụ thể:

3.1. Hợp đồng mua bán tài sản có giá trị nhỏ

Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng mua bán tài sản có giá trị nhỏ, không yêu cầu phải lập thành văn bản và không bắt buộc phải công chứng. Ví dụ như mua bán hàng hóa thông thường trong cuộc sống hàng ngày, việc mua bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng…

3.2. Hợp đồng thuê nhà ở dưới 6 tháng

Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rằng hợp đồng thuê nhà ở dưới 6 tháng không bắt buộc phải công chứng. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình thuê nhà trong ngắn hạn và giảm bớt chi phí cho người thuê và người cho thuê.

hợp đông thuê nhà

3.3. Hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động không bắt buộc phải công chứng. Hợp đồng lao động có thể được lập bằng văn bản hoặc lời nói, và các bên tự chịu trách nhiệm về các điều khoản đã thỏa thuận.

3.4. Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp không bắt buộc phải công chứng, trừ khi có yêu cầu của các bên. Điều này giúp người nông dân dễ dàng hơn trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp.

3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu

Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rằng hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, trừ khi các bên có nhu cầu.

3.6. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản không phải là quyền sử dụng đất

Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, hợp đồng góp vốn bằng tài sản không phải là quyền sử dụng đất không bắt buộc phải công chứng. Điều này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc huy động vốn và tài sản để kinh doanh.

image 28

3.7. Hợp đồng mua bán xe ô tô

Theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ, hợp đồng mua bán xe ô tô không bắt buộc phải công chứng. Người mua và người bán chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan đăng ký xe là hợp pháp.

3.8. Hợp đồng bảo lãnh

Theo Điều 336 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng bảo lãnh không bắt buộc phải công chứng, trừ khi có yêu cầu của các bên hoặc theo quy định riêng của pháp luật.

3.9. Hợp đồng thế chấp tài sản

Theo Điều 323 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng thế chấp tài sản không bắt buộc phải công chứng, trừ khi có yêu cầu của các bên hoặc theo quy định riêng của pháp luật.

3.10. Các hợp đồng khác theo quy định của pháp luật

Ngoài các trường hợp trên, còn nhiều loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật có thể được miễn công chứng. Việc xác định cụ thể từng trường hợp cần phải căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan và thực tiễn áp dụng.

4. Các lưu ý khi thực hiện hợp đồng miễn công chứng

Mặc dù pháp luật cho phép miễn công chứng trong nhiều trường hợp, nhưng các bên tham gia giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

hợp đồng miễn công chứng hợp đồng
 • Lập hợp đồng bằng văn bản: Dù không bắt buộc phải công chứng, việc lập hợp đồng bằng văn bản vẫn rất cần thiết để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và có cơ sở pháp lý vững chắc nếu xảy ra tranh chấp.
 • Kiểm tra tính hợp pháp của nội dung hợp đồng: Các bên cần đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng không vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.
 • Lưu trữ hợp đồng cẩn thận: Hợp đồng cần được lưu trữ cẩn thận để dễ dàng tra cứu và làm bằng chứng khi cần thiết.

5. Lợi ích và hạn chế của việc miễn công chứng hợp đồng

5.1. Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Miễn công chứng giúp giảm bớt thời gian và chi phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục công chứng, đặc biệt là trong các giao dịch đơn giản và có giá trị nhỏ.
 • Đơn giản hóa thủ tục: Giúp các bên dễ dàng hơn trong việc thực hiện các giao dịch, đặc biệt là trong các trường hợp cần thực hiện nhanh chóng.
 • Tăng tính linh hoạt: Các bên có thể tự do thỏa thuận và thực hiện giao dịch mà không phải tuân theo các quy trình phức tạp.

5.2. Hạn chế

 • Rủi ro pháp lý: Việc không công chứng có thể làm tăng rủi ro pháp lý nếu các bên không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để tự lập hợp đồng đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của mình.
 • Khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp: Khi xảy ra tranh chấp, việc thiếu công chứng có thể làm giảm giá trị pháp lý của hợp đồng, gây khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp.

6. Các biện pháp thay thế công chứng

Để giảm thiểu rủi ro khi miễn công chứng hợp đồng, các bên có thể áp dụng một số biện pháp thay thế như sau:

 • Lập hợp đồng bằng văn bản: Như đã đề cập, việc lập hợp đồng bằng văn bản là rất quan trọng để đảm bảo tính rõ ràng và có cơ sở pháp lý.
 • Xác nhận chữ ký: Các bên có thể yêu cầu xác nhận chữ ký của mình tại cơ quan có thẩm quyền để tăng tính pháp lý của hợp đồng.
 • Tham khảo ý kiến luật sư: Khi lập hợp đồng, các bên nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo các điều khoản hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Lưu trữ và bảo quản hợp đồng: Việc lưu trữ và bảo quản hợp đồng cẩn thận cũng là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và sử dụng làm bằng chứng khi cần thiết.

7. Kết luận

Việc miễn công chứng hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể là một biện pháp giúp đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt chi phí cho các bên tham gia giao dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình, các bên cần thực hiện một cách cẩn thận và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc lập hợp đồng bằng văn bản, kiểm tra tính hợp pháp của các điều khoản và lưu trữ hợp đồng cẩn thận là những biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên trong giao dịch.

Bạn cần hỗ trợ?