Loading...

DỊCH THUẬT TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất tại Nam Mỹ (chủ yếu tại Brasil) và là một ngôn ngữ quan trọng của châu Phi. Nó cũng có ảnh hưởng lớn tới tiếng Việt khi bảng chữ cái tiếng này là cơ sở để tạo nên chữ Quốc Ngữ. Theo thống kê của UNESCO, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha là các ngôn ngữ của châu Âu phát triển nhanh nhất sau tiếng Anh và ngôn ngữ này có nhiều khả năng phát triển mạnh nhất như là ngôn ngữ quốc tế ở miền nam châu Phi và Nam Mỹ.

Bồ Đào Nha nằm ở phía Tây Nam châu Âu, được đánh giá là nước phát triển và đứng thứ 19 thế giới về mức sống. Nền kinh tế nơi đây đang rất phát triển và nhu cầu đầu tư, hợp tác phát triển ngày tăng nhanh. Việt Nam đang có nhiều mối quan hệ hợp tác lớn với Bồ Đào Nha về tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều này đã góp phần thúc đẩy nhu cầu dịch thuật tài liệu, hồ sơ, chứng từ tiếng Bồ Đào Nha ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

DỊCH THUẬT TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

CÁC DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG BỒ ĐÀO NHA CỦA APOLLO

  • Dịch thuật công chứng tài liệu Tiếng Bồ Đào Nha
  • Dịch thuật tài liệu Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành
  • Dịch thuật bản xứ Tiếng Bồ Đào Nha (tài liệu do trực tiếp người Trung Quốc dịch thuật)
  • Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu Tiếng Bồ Đào Nha
  • Phiên dịch Tiếng Bồ Đào Nha chuyên nghiệp, mọi nơi, đa chuyên ngành, đa lĩnh vực
  • Dịch thuật Game Tiếng Bồ Đào Nha
  • Dịch thuật sách Tiếng Bồ Đào Nha
  • Làm phụ đề video Tiếng Bồ Đào Nha

XEM CHI TIẾT BÁO GIÁ DỊCH THUẬT VÀ DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TÀI LIỆU BỒ ĐÀO NHA

Bạn cần hỗ trợ?