Loading...

DỊCH THUẬT TIẾNG PHÁP

Tiếng Pháp là một trong năm ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc. Pháp tuyên bố ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ đứng thứ 3 toàn cầu về tầm quan trọng, sau tiếng Anh và tiếng Trung (Bloomberg); và là ngôn ngữ đứng thứ 2 của khu vực châu Âu, sau tiếng Anh (vượt qua Đức, Nga, Ý và Tây Ban Nha).Tiếng Pháp là một ngôn ngữ kinh doanh toàn cầu, và tạo nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho những ai sử dụng được nó.

Nền kinh tế Việt Nam trong xu thế hội nhập hòa nhập kinh tế thế giới, đặt mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế với các nước láng giềng. Theo đó, cầu nối cho sự thiết chặt quan hệ song phương Việt – Pháp càng cần đến các Công ty Dịch thuật tiếng Pháp, dịch công chứng tiếng Pháp tại Hà Nội.

DỊCH THUẬT TIẾNG PHÁP

CÁC DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG PHÁP CỦA APOLLO

  • Dịch thuật công chứng tài liệu Tiếng Pháp
  • Dịch thuật tài liệu Tiếng Pháp chuyên ngành
  • Dịch thuật bản xứ Tiếng Pháp (tài liệu do trực tiếp người Trung Quốc dịch thuật)
  • Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu Tiếng Pháp
  • Phiên dịch Tiếng Pháp chuyên nghiệp, mọi nơi, đa chuyên ngành, đa lĩnh vực
  • Dịch thuật Game Tiếng Pháp
  • Dịch thuật sách Tiếng Pháp
  • Làm phụ đề video Tiếng Pháp

XEM CHI TIẾT BÁO GIÁ DỊCH THUẬT VÀ DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP

Bạn cần hỗ trợ?