Đoán tên các môn thể thao

27 Tháng Tư, 2021

Với chiếc giỏ và quả bóng, trong vòng 19 giây, liệu bạn có thể đoán được tên môn thể thao này?

Câu 1:

Title

>>Đáp án

Câu 2:

Title - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Title - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Đoán tên các môn thể thao - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Đoán tên các môn thể thao - 8

>>Đáp án

Theo Riddle Talk