Ả-rập Xê-út cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu trở lại mặt hàng thủy sản vào Ả-rập Xê-út

thuyan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *