Loading...

Bài 4: Tên trong tiếng Nga

Các cách hỏi tên trong tiếng Nga

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Меня зовут Вера. – tên tôi là Vera.

Как её зовут? – Tên của cô ấy là gì?

Её зовут Алёна – Cô ấy tên là Alyona.

Как его зовут? – Tên của anh ấy là gì?

Его зовут Борис – Tên của anh ấy là Boris.

Một số tên phổ biến của nam giới

Николай – Nikolay (Коля)

Борис – Boris

Владимир – Vladimir (Володя, Вова)

Пётр – Pyotr, Peter.

Андрей – Andrey

Александр – Alexander (Саша, Шура)

Дмитрий – Dimitry (Дима)

Сергей – Sergey

Алексей – Aleksey 

cách hỏi tên trong tiếng Nga

Cách hỏi tên trong tiếng Nga

Một số tên cho nữ giới

Елена – Yelena (Лена)

Наталья – Natalya (Наташа)

Мария – Mariya (Маша)

Ольга – Olga (Оля)

Александра – Alexandra (Саша)

Оксана – Oxana

Екатерина – Yekaterina

Анастасия – Anastasiya (Настя)

Надежда – Nadezhda (Надя)

Анна – Anna (Аня)

Lưu ý : các tên trong ngoặc là tên gọi thân mật, thường là rút gọn của tên chính.

>>> Xem thêm: http://hoctiengnga.com/v2/bai-2.html
 

 
Bạn cần hỗ trợ?