Loading...

Họ phổ biến của người Hoa

Trung quốc là một quốc gia có lịch sữ lâu dài, diện tích đứng thứ ba thế giới , có 56 dân tộc , nên họ của người Trung Quốc khá nhiều , dưới đây  là bảng tổng họp những họ phổ biến của người Trung Quốc.

STTTiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
1Triệuzhào
2Tiềnqián
3Tônsūn
4
5Chu (Châu)zhōu
6Ngô
7Trịnhzhèng
8Vươngwáng
9Phùngféng
10Trầnchén
11Chửchǔ
12wěi
13Vệwèi
14Tưởngjiǎng
15Thẩmchén
16Hànhán
17Dươngyáng
18Chuzhū
19Tầnqín
20Vưuyóu
21Hứa
22Hàn
23Lã (Lữ)
24Thishī
25Trươngzhāng
26Khổngkǒng
27Tàocáo
28Nghiêmyán
29Hoa华 / 花huá/ huā
30Kimjīn
31Ngụywèi
32Đàotáo
33Khươngjiāng
34Thích
35Tạxiè
36Trâuzōu
37Dụ
38Báchbǎi
39Thủyshuǐ
40Đậudòu
41Chươngzhāng
42Vânyún
43
44Phanpān
45Cát
46Hề
47Phạmfàn
48Bànhpéng
49Lỗ
50Viwéi
51Xươngchāng
52
53Miêumiáo
54Phượngfèng
55Hoahuā
56Phươngfāng
57Du
58Nhiệm, Nhậmrèn
59Viênyuán
60Liễuliǔ
61Phongfēng
62Baobāo
63Baàobào
64Sửshǐ
65Đườngtáng
66Phífèi
67Liêmlián
68Sầmcén
69Tiếtxuē
70Lôiléi
71Hạ
72Thangtāng
73Đằngténg
74Ânyīn
75Laluō
76Tất
77Háchǎo
78Ô
79Anān
80Thườngcháng
81Nhạc
82Vu
83Thờishí
84Phoó
85
86Biệnbiàn
87Tề
88Khangkāng
89Ngũ
90Dương
91Nguyênyuán
92Cố
93Mạnhmèng
94Bìnhpíng
95Hoàng, Huỳnhhuáng
96Hòa
97Mục
98Tiêuxiāo
99Doãnyǐn
100Diêuyáo
101Kỳ
102Maomáo
103
104Địch
105Mễ
106Bốibèi
107Minhmíng
108Kế
109Phục
110Thànhchéng
111Đới, Đáidài
112Đàm谭 / 覃tán/ tán
113Tốngsòng
114Mao茅 / 毛máo/ máo
115Bàngpáng
116Hùngxióng
117Kỷ
118Thưshū
119Khuất
120Hạngxiàng
121Chúczhù
122Đổngdǒng
123Lươngliáng
124Đỗ
125Nguyễnruǎn
126Lamlán
127Mẫnmǐn
128Tịch
129Quý
130Ma
131Cườngqiáng
132Giảjiǎ
133Lộ
134Lâulóu
135Nguywēi
136Giangjiāng
137Đồngtóng
138Nhanyán
139Quáchguō
140Maiméi
141Thịnhshèng
142Lâmlín
143Điêudiāo
144Chungzhōng
145Từ
146Khâuqiū
147Lạcluò
148Caogāo
149Thượng Quan上官shàngguān
150Âu Dương欧阳ōuyáng
151Hạ Hầu夏侯xiàhóu
152Đông Phương东方dōngfāng
153Hoàng Phủ皇甫huángfǔ
154Công Tôn公孙gōngsūn
155Lệnh Hồ令狐lìng hú
156Tư Đồ司徒sītú
157Nam Cung南宫nángōng

Bạn đã nghe thấy những họ gì nào , xác   nhận xem người đó có phải người Trung Quốc không, hoặc có thể là người việt gốc Hoa đó.

Bạn cần hỗ trợ?