‘Short window’ là gì?

18 Tháng Chín, 2020

Thầy Quang Nguyen có câu “There is a vert short window for containing thư virus this time”, liệu bạn có biết nghĩa và cách phát âm?