Ả-rập Xê-út cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu trở lại mặt hàng thủy sản vào Ả-rập Xê-út

18 Tháng Chín, 2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Việt Nam có công hàm gửi các cơ quan chức năng phía Việt Nam thông báo ý kiến của Tổng cục Thực phẩm và Dược phẩm Ả-rập Xê-út (SFDA) cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản…