‘Bundle up’ là gì?

25 Tháng Mười Một, 2020

Cô Moon Nguyen nói câu ‘When it gets cold outside, it’s time to bundle up’. Bạn có hiểu nghĩa và cách phát âm câu này?