Dịch Vụ

Dịch vụ

screenshot20220115at105050am 1 7050 1379 1642218987

‘Short window’ là gì?

Quang Nguyen ‘Cuồng chân’ tiếng Anh nói thế nào? Phân biệt ‘sleep over’ và ‘oversleep’ ‘Nhảy việc’ tiếng Anh nói thế nào? ‘Dive head-first into’ là gì?