Dịch Vụ

Dịch vụ

Phiên dịch từ xa

Đây là loại hình phiên dịch rất linh hoạt, có thể phiên dịch qua diện thoại, qua online, skype, truyền hình trực tiếp,…Đây là loại hình phiên dịch từ xa phổ biến trong xã hội hiện đại với Internet phủ sóng toàn cầu. Phiên… Đọc tiếp »Phiên dịch từ xa