Khóa Học

tai xuong 4

‘Coconut meat’ là gì?

Quang Nguyen ‘Cho ra rìa’ nói thế nào? Nghĩa của cụm từ ‘out of my league’ Cách nói ‘lỡ lời’ trong tiếng Anh Chúc may mắn bằng cụm từ ‘break a leg’