Khóa Học

Các mẫu câu thường dùng trong công xưởng.

Nếu bạn làm việc trong môi trường công xưởng và có sử dụng tiếng Trung thì việc dùng các mẫu câu để giao tiếp trong công xưởng là điều rất cần thiết. Dưới đây là Các mẫu câu thường dùng trong công xưởng.