Loading...

Các câu tiếp giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh

Dưới đây chúng tôi xin cung cấp các câugiao tiếp cơ bản trong tiếng Anh. Giúp các bạn có thể giao tiếp cơ bản bao gồm câu tiếng Anh và phù hợp. Những câu giao tiếp dưới đây rất thích hợp cho người mới học tiếng Anh hay mất gốc tiếng Anh.
 
các câu giao tiếp cơ bản trong tiếng anh
 
1. What’s up? 
2. How’s it going? 
3. What have you been doing?
4. Nothing much.
5. What’s on your mind?
6. I was just thinking.
7. I was just daydreaming.
8. It’s none of your business.
9. Is that so? 
10. How come?
11. Of course!
12. I guess so. 
13. I got it. 
14. Come here. 
15. Come over. 
16. This is the limit! 
17. Stop it right a way!
18. No, not a bit.
19. Sorry to bother you.
20. I’m in a hurry. 
21. The God knows! 
22. Almost!
23. I need a doctor 
24. Please hurry! 
25. Are you OK 
Có chuyện gì vậy? / Ê
Dạo này thế nào rồi? 
Dạo này đang làm gì? 
Không có gì mới cả. 
Bạn đang lo lắng gì vậy? 
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi. 
Đó không phải là chuyện của bạn. 
Vậy hả?
Làm thế nào vậy?
Dĩ nhiên rồi!
Tôi đoán là như vậy.
Tôi hiểu rồi.
Hãy đến đây.
Hãy ghé chơi.
Đủ rồi đó!
Có thôi ngay đi không / Dừng lại ngay
Không, chẳng có gì.
Xin lỗi vì đã làm phiền bạn
Tôi đang vội.
Có Chúa mới biết.
Gần xong rồi.
Tôi cần bác sĩ gấp
Nhanh lên nào.
Bạn có ổn không vậy?
 
Bạn cần hỗ trợ?