Loading...

Cách viết địa chỉ trong tiếng Anh

Khi viết thư tiếng Anh bạn phải ghi rõ địa chỉ người gửi và người nhận. Do đó bạn phải biết cách viết địa chỉ sao cho đúng. Sau đây English4u xin gửi tới các bạn từ vựng liên quan đến địa chỉ và Cách viết địa chỉ trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu bài viết nhé.

=> Mẫu thư tiếng Anh mời tham gia cuộc họp

=> Mẫu bài luận tiếng Anh về chủ đề môi trường

=> Cách viết thư hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh

giay viet thu vintage vietgiftcenter

Cách viết địa chỉ trong tiếng Anh

1. Từ vựng liên quan tới địa chỉ

– Address – /ˈæd.res/: địa chỉ

– Addressee – /ˌæd.resˈiː/: người nhận

– Alley – /ˈæl.i.weɪ/: ngách

– Apartment – /əˈpɑːrt.mənt/: phòng, buồng

– Block – /blɑːk/: phường, khu

– Building – /ˈbɪl.dɪŋ/: tòa nhà

– City – /ˈsɪt̬.i/: thành phố

– District – /ˈdɪs.trɪkt/: quận, huyện

– Hamlet – /ˈhæm.lət/: thôn, buôn

– Lane – /leɪn/: ngõ

– Neighborhood – /ˈneɪ•bərˌhʊd/: phường

– Postal code – /ˈpoʊ.stəl. koʊd/: mã bưu điện

– Province – /ˈprɑː.vɪns/: tỉnh

– Room – /rʊm/: phòng

– State – /steɪt/: tiểu bang

– Street – /striːt/: đường

– Town – /taʊn/: huyện

– Village – /ˈvɪl.ɪdʒ/: làng, xã

– Ward – /wɔːrd/: khu

– Zip code – /ˈzɪp ˌkoʊd/: mã bưu điện (chỉ áp dụng trong phạm vi nước Mỹ)

2. Cách nói hoặc viết địa chỉ

Khi nói hay viết về địa chỉ cụ thể thì bạn nói địa chỉ cụ thể nhất trước rồi mới đến các địa phương từ đơn vị nhỏ nhất.

Ví dụ:

Room no.5, Spring Building, Vu Ngoc Phan Street, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Viet Nam.

=> Phòng số 5, tòa nhà Mùa Xuân, 125 đường Vũ Ngọc Phan, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối với địa phương có danh từ là số, bạn cần đặt sau các danh từ chỉ đường, phố, nhưng nếu số thứ tự của tên đường thì bạn lại để lên trước.

Ví dụ:

Street 2, ward 3, district 6.

Không viết là: 1 street, 3 ward, 6 district người đọc sẽ hiểu là một con đường, ba khu, 6 quận.

Nếu địa phương tên danh từ là chữ thì lại để lên trước danh từ chỉ đường, phố…

Ví dụ:

– 125  Nguyen Dinh Chieu street, Hai Ba Trung district, Ha Noi city, Viet Nam

=> Số 125 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Sailling Towwer, 111A Pastuer Street, district 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam

=> Tòa tháp Sailling, 111 A đường Pastuer, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hy vọng bài viết tiếng Anh hay này sẽ có ích cho các bạn. Đọc kĩ và thường xuyên thực hành viết thư để rèn luyện kĩ năng viết nhé các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Bạn cần hỗ trợ?