Loading...

Bài 2: Những mẫu câu xin chào tiếng Nga

Mẫu câu xin chào tiếng Nga

cin chào tiếng nga

Здравствуйте – xin chào

Привет – chào

Доброе утро – chào buổi sáng

Добрый день – chào buổi chiều

Добрый вечер – chào buổi tối

Спокойной ночи – chúc ngủ ngon

Спасибо – cám ơn

Пожалуйста – không có chi / làm ơn

 

 Những mẫu câu giao tiếp trong tiếng Nga xin chào tiếng nga
Những mẫu câu giao tiếp trong tiếng Nga

 

>>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v1/bai-1.html

 

Bạn cần hỗ trợ?