Loading...

Danh mục: Khóa Học

Bài 5 : Баня – Banya (một dạng Spa của Nga)

Баня – Banya (một dạng Spa của Nga)

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4: Tên trong tiếng Nga

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4 : семья – gia đình

семья - gia đình

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4 : Большая просьба – Một ân huệ lớn

Học tiếng Nga - Một số liên từ phổ biến trong tiếng Nga, cùng tham khảo bạn nhé

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4 :Самолётом или поездом? – máy bay hay tàu hỏa

Học tiếng Nga - Самолётом или поездом? – máy bay hay tàu hỏa

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 3: Những câu nói thông dụng trong tiếng Nga

Các ngữ thông dụng

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 3 : Дом – căn nhà

Căn nhà

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 3 : Мой семейный альбом – Album ảnh của gia đình tôi

Мой семейный альбом - Album ảnh của gia đình tôi

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 3 : Фигурное катание – trượt băng nghệ thuật

Фигурное катание – trượt băng nghệ thuật

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 2: Những mẫu câu xin chào tiếng Nga

Здравствуйте - Xin chào

Ngày đăng : 14/02/2022
Bạn cần hỗ trợ?