Khóa Học

Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả và mới nhất!

Từ vựng tiếng Anh là một trong ba nhân tố nền tảng giúp bạn có thể giao tiếp được: Từ vựng, Ngữ pháp, Phát âm. D.A Wilkins – Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của Mỹ – đã từng nói rằng :”Without grammar, very…