Loading...

Danh mục: Tiếng Nga

Bài 6: Số thứ tự

Học tiếng Nga - Số thứ tự

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 6 : Овощи – Rau củ

Học tiếng Nga - Овощи – Rau củ

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 6 : Ненавижу работу по дому! – Tôi ghét làm việc nhà

Học tiếng Nga - Ненавижу работу по дому! – Tôi ghét làm việc nhà

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 6 : амый холодный город на Земле – thị trấn lạnh nhất trái đất

амый холодный город на Земле – thị trấn lạnh nhất trái đất

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 5: номера – số đếm

номера - số đếm

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 5 : Фрукты – trái cây

Фрукты – trái cây

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 5 : Свободное время – Thời gian rảnh

Свободное время – thời gian rảnh

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 5 : Баня – Banya (một dạng Spa của Nga)

Баня – Banya (một dạng Spa của Nga)

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4: Tên trong tiếng Nga

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Ngày đăng : 14/02/2022

Bài 4 : семья – gia đình

семья - gia đình

Ngày đăng : 14/02/2022
Bạn cần hỗ trợ?